Âm Thanh - Audio

ÂM THANH LÊ CHÂU

CHUYÊN CUNG CẤP THIẾT BỊ ÂM THANH KARAOKE, MICRO, LOA, AMPLY, MIXER....